Kilka fraszek

To moralność, co się zowie,
Fikał, brykał, teraz leży w grobie.
                      ***
Od życia nie wymagam wiele,
Miłość, przyjaźń, takie cele…
                      ***
Gdy wzajemna zawiść zżera bogaczy,
Pustka twego konta wreszcie cosik znaczy.
                      ***
Gdy do szczęścia potrzeba pieniędzy,
Sfera uczuć zaświadcza o nędzy.
                      ***
Znacznie bardziej niż ludzi cenię zwierzęta,
Zwłaszcza w miodzie pieczone kocięta.
                      ***
Jeśli dzieła swe tworzysz naprędce,
Twe ambicje wciąż stoją w kolejce.
                      ***
Więc uprawiasz pisarstwo, w tym pięknym etosie,
Dziś się ciebie czyta, jutro spłoniesz na stosie.